ochrana a bezpecnost na kľúč

Udržanie bezpečnosti

Plná podpora pri udržiavaní bezpečnostnej koncepecie spoločnosti

 • nasadenie základných prvkov bezpečnosti a trvalý dohľad nad funkčnosťou bezpečnostných systémov
 • nasadenie prvkov zdvojenej ochrany pri prihlásenií pomocou bezpečnostných prvkov spoločnosti RSA
 • pravidelný audit dodržiavania vnútrofiremnej bezpečnosti
 • pravidelné monitorovanie funkčnosti serverov, sietí a zabezpečenia
 • konzultácie a hotline pri bezpečnostných útokoch

Havarijné plánovanie

 • detekcia citlivých dát
 • plánovanie zálohy ( back up ) citlivých dát
 • plánovanie obnovenia ( recovering ) citlivých dát
 • realizácia zálohy a obnovenia datových polí ( storage )
 • zálohovanie mail, file ( ftp) , a web serverov
 • plánovanie a realizácia externých dátových skladov ( prípad živelná pohroma , resp. deštruktívny hack )
 • plánovanie a realizácia externých záložných serverov ( prípad živelná pohroma , resp. deštruktívny hack )