ochrana a bezpecnost na kľúč

kontakt absolutio

domovská stránka referencie kontakt

Produkty McAfee

McAfee
Naša spoločnosť je oficiálnym distribútorom bezpečnostných riešení McAfee.
Certifikat predaja McAfee

Cyberoam UTM a NetGenie

Bezpečnosť IT a GDPR

Zabezpečenie IT

GDPR ochrana osobných údajov

Ponúkame úvodnú konzultáciu do problematiky ochrany osobných údajov v súlade s nariadením EÚ a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Našim cieľom je navrhnúť a realizovať maximálnu ochranu vášho informačného systému alebo siete proti možným vonkajším aj vnútorným útokom a následnému zneužitiu. Navrhneme vám riešenie tak, aby sme pomocou vhodných opatrení znížili riziko zneužitia na minimálnu úroveň a zároveň pôsobili aj preventívne…

Služby bezpečnosť web - server - PC - periférie

V čom a kde Vám vieme pomôcť :

 • analýza stavu vašich webov, serverov, PC, periférií z hľadiska vonkajšej bezpečnosti ( Internet )
 • analýza vnútornej hrozby – zamestnanci , externí zamestnanci, návštevníci
 • analýza WLAN wifi siete a sietí a ich bezpečnosť
 • návrh riešenie bezpečnostných problémov a potencionálneho útoku
 • návrh a výstavba firewallu, HW firewallov a bezpečných sieťových prvkov
 • šifrovanie elektronickej komunikácie
 • zabezpečenie serverov, FTP server, mail server, www
 • zabezpečenie – elektronický obchod a transakcie
 • bezpečnosť virtuálnych VPN – vnútropodniková sieť
 • aplikácia bezpečnosti prihlasovania a riadenie prihlasovacích práv
 • implementácia komplexných sofistikovaných bezpečnostných prvkov od RSA Security a McAfee
 • dohľad nad prevádzkou siete a serverov

Filtrovanie obsahu

 • Filtrovanie obsahu sieťovej prevádzky (web, email..)
 • Filtrovanie URL adries

Zoznam hlavných hrozieb (zdroj:McAfee ČR)

Krádeže identity a straty dát – tieto zločiny sú často umožnené krádežou počítačov, stratou záloh a zle chránenými informačnými systémami…

Vnútorná bezpečnosť

Začínajú sa objavovať významné bezpečnostné hrozby ktoré neprichádzajú zvonku, z anonymných zdrojov, ale od vlastných zamestnancov. Tieto “zamestnanecké” hrozby patria k najväčším bezpečnostným problémom, ktorým firmy čelia a taktiež problém proti ktorému je najťažšie sa chrániť.

«« [1] 2 »»

Pyramída bezpečnosti

Pyramída bezpečnosti IT