ochrana a bezpecnost na kľúč

kontakt absolutio

domovská stránka referencie kontakt

Produkty McAfee

McAfee
Naša spoločnosť je oficiálnym distribútorom bezpečnostných riešení McAfee.
Certifikat predaja McAfee

Cyberoam UTM a NetGenie

Bezpečnosť IT a GDPR

Zabezpečenie IT

V dnešnej preinformatizovanej spoločnosti sa stáva bezpečnosť a zabezpečenie IT veľmi horúcou témou, niekedy aj vážnym problémom, keďže každý informačný systém musí byť svojim spôsobom vystavený vnútorným aj vonkajším rizikám. Je preto potrebné investovať do ochrany cenných dát, zároveň treba tieto investície účinne a účelne nasmerovať. Je dôležité uvedomiť si, že iba nainštalovaný a aj pravidelne aktualizovaný antivírus je sám o sebe nedostatočnou prevenciou. Bezvýhradne nepomôže ani osobný firewall (ak užívateľ nedokáže rozpoznať legálnu a ilegálnu sieťovú komunikáciu), poprípade anti spyware softvér a anti adware. Ide totiž o programy, ktorým dáva zmysel funkčnosti samotný užívateľ, a ten práve v niektorých prípadoch zlyháva. Našim cieľom je navrhnúť a realizovať maximálnu ochranu vášho informačného systému alebo siete proti možným vonkajším aj vnútorným útokom a následnému zneužitiu. Navrhneme vám riešenie tak, aby sme pomocou vhodných opatrení znížili riziko zneužitia na minimálnu úroveň a zároveň pôsobili aj preventívne.

BS 7799-2 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti – norma špecifikujúca požiadavky na vybudovanie, zavedenie, prevádzku, monitorovanie, preskúmavanie, udržovanie a zlepšovanie zdokumentovaného SMIB. Certifikáciou podľa BS 7799-2 deklaruje organizácia zabezpečenie požiadaviek systému manažérstva bezpečnosti informácií.
Ponúkame Vám prípravu vašej spoločnosti na zavedenie normy ISO BS7799-2 a následný audit certifikačnou autoritou.

V prípade záujmu o prípravu na audit BS 7799, samostný audit a zabezpečenie IT prostriedkov vo vašej spoločnosti nás prosím kontaktujte.

:: späť

Pyramída bezpečnosti

Pyramída bezpečnosti IT