ochrana a bezpecnost na kľúč

domovská stránka referencie kontakt

Produkty McAfee

McAfee
Naša spoločnosť je oficiálnym distribútorom bezpečnostných riešení McAfee.
Certifikat predaja McAfee

Cyberoam UTM a NetGenie

Bezpečnosť IT a GDPR

Normy bezpečnosti

  • BS 7799-2:2002 – Systém manažérstva informačnej bezpečnosti
  • STN ISO/IEC 17799:2002 – Kódex praxe manažérstva informačnej bezpečnosti
  • Legislatíva SR týkajúca sa informačnej bezpečnosti (napr. zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností).
:: späť

Pyramída bezpečnosti

Pyramída bezpečnosti IT