ochrana a bezpecnost na kľúč

kontakt absolutio

domovská stránka referencie kontakt

Produkty McAfee

McAfee
Naša spoločnosť je oficiálnym distribútorom bezpečnostných riešení McAfee.
Certifikat predaja McAfee

Cyberoam UTM a NetGenie

Bezpečnosť IT a GDPR

Zoznam hlavných hrozieb (zdroj:McAfee ČR)

  • Krádeže identity a straty dát – tieto zločiny sú často umožnené krádežou počítačov, stratou záloh a zle chránenými informačnými systémami.
  • Zameranie sa na útoky na mobilné telefóny vďaka rozvoju smart telefónov.
  • Hackeri začnú na šírenie škodlivých kódov používať súbory MPEG pre popularitu zdieľaného videa.
  • Narastajúce množstvo web stránok zameraných na krádež hesiel (falošné prihlasovacie stránky).
  • Rastúci objem spamov, hlavne tých obsahujúcich obrázky, ktoré sú náročné na rozpoznanie.
  • Rozšíria sa komerčné potenciálne nechcené programy (PUPs).
  • Používanie botov – programov, ktoré vykonávajú automatické úkony.
  • SMiShing – phishing (krádež prístupu) pomocou sms.
  • Zvýšenie nákaz typu malware alebo vírusy.
  • XSS – Cross site scripting – webhacking
:: späť

Pyramída bezpečnosti

Pyramída bezpečnosti IT