kontakt absolutio

domovská stránka referencie kontakt

IT outsourcing v skratke:

 • Outsourcing serverov a sietí
 • Systémova implementácia
 • Firemné servery
 • Virtuálne servery
 • Zálohovanie dát
 • Intranety & Extranety
 • Monitoring serverov a sietí
 • VPN, vzdialené pripojenia
 • Firewally, audit, penetračné testy
 • Servery pre web & email
 • Webdesign & WebHosting
 • Internetové aplikácie
 • Multimédia a audio video stream
 • Optimalizácia web stránok
 • Marketing web stránok
 • Analýza návštevnosti
 • Poradentstvo a konzultácie

it outsourcing

Outsourcing IT služieb

Služby IT outsourcingu pre Vašu firmu:

V prípade, ak informačné technológie nie sú hlavným predmetom Vášho podnikania, resp. potrebujete dočasne doplniť Váš IT team, naša spoločnosť Vám ponúka riešenie vo forme outsourcingu v oblasti informačných technológii.
V podmienkach silného konkurenčného boja je pre firmu dôležité dlhodobo sústrediť svoje aktivity na prioritné činnosti a nestrácať tak čas činnosťami, ktoré nesúvisia priamo s hlavným predmetom podnikania, aj keď je oblasť IT pre jej chod nevyhnutná.
Ponúkame Vám naše know-how a služby v týchto oblastiach :

IT bezpečnosť a bezpečnostné služby

 • Príprava vašej spoločnosti na zavedenie normy ISO BS7799 a následný audit.
 • Návrh, inštalácia, konfigurácia a správa firewallov a sieťových prvkov WLAN, LAN, Internet
 • Bezpečnosť a audit serverov a sietí
 • Anti spamová ochrana a antispamové filtre
 • Anti trójske kone, malware , spyware , adware ochrana
 • Inštalácia , konfigurácia a vyhodnocovanie antivir riešení
 • UPS riešenie záložné systémy
 • Identity manažment
 • HA clustre
 • Havarijné plánovanie a obnova dát
 • Monitorovanie serverov a sietí
 • Návrh a realizácia – kamerové systémy pre podniky a obce
:: späť