domovská stránka referencie kontakt

IT outsourcing v skratke:

  • Outsourcing serverov a sietí
  • Systémova implementácia
  • Firemné servery
  • Virtuálne servery
  • Zálohovanie dát
  • Intranety & Extranety
  • Monitoring serverov a sietí
  • VPN, vzdialené pripojenia
  • Firewally, audit, penetračné testy
  • Servery pre web & email
  • Webdesign & WebHosting
  • Internetové aplikácie
  • Multimédia a audio video stream
  • Optimalizácia web stránok
  • Marketing web stránok
  • Analýza návštevnosti
  • Poradentstvo a konzultácie

it outsourcing

Outsourcing IT služieb

Služby IT outsourcingu pre Vašu firmu:

V prípade, ak informačné technológie nie sú hlavným predmetom Vášho podnikania, resp. potrebujete dočasne doplniť Váš IT team, naša spoločnosť Vám ponúka riešenie vo forme outsourcingu v oblasti informačných technológii.
V podmienkach silného konkurenčného boja je pre firmu dôležité dlhodobo sústrediť svoje aktivity na prioritné činnosti a nestrácať tak čas činnosťami, ktoré nesúvisia priamo s hlavným predmetom podnikania, aj keď je oblasť IT pre jej chod nevyhnutná.
Ponúkame Vám naše know-how a služby v týchto oblastiach :

IT bezpečnosť a bezpečnostné služby

  • Príprava vašej spoločnosti na zavedenie normy ISO BS7799 a následný audit.
  • Návrh, inštalácia, konfigurácia a správa firewallov a sieťových prvkov WLAN, LAN, Internet
  • Bezpečnosť a audit serverov a sietí
  • Anti spamová ochrana a antispamové filtre
  • Anti trójske kone, malware , spyware , adware ochrana
  • Inštalácia , konfigurácia a vyhodnocovanie antivir riešení
  • UPS riešenie záložné systémy
  • Identity manažment
  • HA clustre
  • Havarijné plánovanie a obnova dát
  • Monitorovanie serverov a sietí
  • Návrh a realizácia – kamerové systémy pre podniky a obce
:: späť