kontakt absolutio

domovská stránka referencie kontakt

IT outsourcing v skratke:

 • Outsourcing serverov a sietí
 • Systémova implementácia
 • Firemné servery
 • Virtuálne servery
 • Zálohovanie dát
 • Intranety & Extranety
 • Monitoring serverov a sietí
 • VPN, vzdialené pripojenia
 • Firewally, audit, penetračné testy
 • Servery pre web & email
 • Webdesign & WebHosting
 • Internetové aplikácie
 • Multimédia a audio video stream
 • Optimalizácia web stránok
 • Marketing web stránok
 • Analýza návštevnosti
 • Poradentstvo a konzultácie

it outsourcing

Outsourcing IT služieb

Služby IT outsourcingu pre Vašu firmu:

V prípade, ak informačné technológie nie sú hlavným predmetom Vášho podnikania, resp. potrebujete dočasne doplniť Váš IT team, naša spoločnosť Vám ponúka riešenie vo forme outsourcingu v oblasti informačných technológii.
V podmienkach silného konkurenčného boja je pre firmu dôležité dlhodobo sústrediť svoje aktivity na prioritné činnosti a nestrácať tak čas činnosťami, ktoré nesúvisia priamo s hlavným predmetom podnikania, aj keď je oblasť IT pre jej chod nevyhnutná.
Ponúkame Vám naše know-how a služby v týchto oblastiach :

IT Poradenstvo a školenia

 1. Výber a zavedenie novej technológie do Vašej siete, zabezpečenie, programovanie atď. sú veľmi zodpovedné činnosti. K ich úspešnému zavŕšeniu je treba ovládať znalosti z viacerých oblastí IT
 2. Naša spoločnosť Vám tieto znalosti rada poskytne. Sme pripravení Vás navštíviť, podrobne s vami prebrať vaše požiadavky a navrhnúť vhodné riešenie, prípadne poskytnúť školenie ku konkrétnej problematike
 1. pdf CSS2
:: späť