kontakt absolutio

domovská stránka referencie kontakt

IT outsourcing v skratke:

 • Outsourcing serverov a sietí
 • Systémova implementácia
 • Firemné servery
 • Virtuálne servery
 • Zálohovanie dát
 • Intranety & Extranety
 • Monitoring serverov a sietí
 • VPN, vzdialené pripojenia
 • Firewally, audit, penetračné testy
 • Servery pre web & email
 • Webdesign & WebHosting
 • Internetové aplikácie
 • Multimédia a audio video stream
 • Optimalizácia web stránok
 • Marketing web stránok
 • Analýza návštevnosti
 • Poradentstvo a konzultácie

it outsourcing

Outsourcing IT služieb

Služby IT outsourcingu pre Vašu firmu:

V prípade, ak informačné technológie nie sú hlavným predmetom Vášho podnikania, resp. potrebujete dočasne doplniť Váš IT team, naša spoločnosť Vám ponúka riešenie vo forme outsourcingu v oblasti informačných technológii.
V podmienkach silného konkurenčného boja je pre firmu dôležité dlhodobo sústrediť svoje aktivity na prioritné činnosti a nestrácať tak čas činnosťami, ktoré nesúvisia priamo s hlavným predmetom podnikania, aj keď je oblasť IT pre jej chod nevyhnutná.
Ponúkame Vám naše know-how a služby v týchto oblastiach :

Služby budovanie a správy sietí

Ponúkame Vám administráciu serverov a sietí (na systémoch Linux, FreeBSD, Solaris, Windows)

 • Inštalácia, konfigurácia, testovanie a ladenie na najbezpečnejšej a najrýchlejšej úrovni
 • Kompletné protokolovanie sietí, vedenie agendy a návrh zmien. 7/24/365 monitorovanie a podpora
 • Inštalácia, konfigurácia, vyhodnocovanie IDS (Intrusion Detection System) a IPS (Intrusion Prevenion System) – detekcia a prevencia potencionálnych útokov
 • Inštalácia prvkov riadenia identity RSA
 • Návrh privátnych sietí – VPN , realizácia VPN medzi pobočkami, alebo mobilnými používateľmi , bezpečné šifrovanie, spojenie z domova do kancelárie či firmy
 • Mail server – Firemná pošta
 • Súborové, tlačiarenské a Fax servre
 • DHCP, DNS, Proxy, Socks server

:: späť