kontakt absolutio

domovská stránka referencie kontakt

IT outsourcing v skratke:

 • Outsourcing serverov a sietí
 • Systémova implementácia
 • Firemné servery
 • Virtuálne servery
 • Zálohovanie dát
 • Intranety & Extranety
 • Monitoring serverov a sietí
 • VPN, vzdialené pripojenia
 • Firewally, audit, penetračné testy
 • Servery pre web & email
 • Webdesign & WebHosting
 • Internetové aplikácie
 • Multimédia a audio video stream
 • Optimalizácia web stránok
 • Marketing web stránok
 • Analýza návštevnosti
 • Poradentstvo a konzultácie

it outsourcing

Outsourcing IT služieb

Služby IT outsourcingu pre Vašu firmu:

V prípade, ak informačné technológie nie sú hlavným predmetom Vášho podnikania, resp. potrebujete dočasne doplniť Váš IT team, naša spoločnosť Vám ponúka riešenie vo forme outsourcingu v oblasti informačných technológii.
V podmienkach silného konkurenčného boja je pre firmu dôležité dlhodobo sústrediť svoje aktivity na prioritné činnosti a nestrácať tak čas činnosťami, ktoré nesúvisia priamo s hlavným predmetom podnikania, aj keď je oblasť IT pre jej chod nevyhnutná.
Ponúkame Vám naše know-how a služby v týchto oblastiach :

Softvérové služby

 • Inštalácia, konfigurácia, update a správa softvéru – operačných systémov, softvérových firewallov, antivírov, programov na báze Ms office, Open Source alebo iného softvéru dodávaného tretími stranami
 • Návrh, dodávka a správa ERP riešení
 • Návrh, dodanie a správa mail a databázových serverov na báze MS Windows, alebo alternatívnych linux platforiem
 • Návrh a výstavba Intranet a Internet web server
 • Budovanie a správa virtuálných serverov
 • Návrh a realizácia video a audio server na báze Linux/Unix
 • Multimédia – zabezpečenie audio a video streaming
 • Programovanie – web aplikácie a serverové scripty
 • Zákazkové programovanie
 • Testovanie
:: späť