Virtuálna registračná pokladňa 2015 : komplexné služby

Čo je to virtuálna registračná pokladňa ?

Virtuálnej registračná pokladnica (VRP) je softvérový nástroj, ktorý funguje na ktoromkoľvek zariadení, ktoré sa dokáže pripojiť k internetu.

Pojem VRP vznikol účinnosťou zákona (1.4.2015) č. 333/2014 Z. z. zo dňa 30. októbra 2014, kde sa v Čl. X mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a
doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v z. n. p.

Prvou, hlavnou podstatou novely zákona je zavedenie novej formy evidovania hotovostných tržieb, a to prostredníctvom VRP. Novela zákona teda dáva podnikateľovi možnosť výberu, či pri predaji tovaru alebo poskytovaní vymedzených služieb bude používať ERP alebo VRP.

Kto môže používať virtuálnu registračnú pokladňu?


VRP môžu používať všetci podnikatelia, tak pri predaji tovaru, ako aj pri poskytovaní služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona o ERP. Keďže pre používanie VRP je stanovené obmedzenie (limit vydaných pokladničných dokladov vyhotovených VRP nesmie byť za jeden mesiac vyšší ako 1000), podnikateľ si musí sám zvážiť a rozhodnúť, ktorý typ pokladnice bude pre neho najvhodnejší. Zároveň podnikateľ má aj možnosť súbežne používať ERP spolu s VRP.

Chcem virtuálnu registračnú pokladňu, čo mám urobiť?

Ak chcete  využívať virtuálnu registračnú pokladnicu, musíte vlastniť v prvom rade počítač, tablet či mobil s tlačiarňou a pripojením na internet.

  • neviete aký tablet a tlačiareň sú vhodné pre VRP? Kontaktujte nás !

Následne je treba požiadať finančnú správu o registráciu. Je to administratávny krok, kedy musíte písomne požiadať finančnú správu o registrácu a pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice. Ak je žiadosť bez chýb daňový úrad pridelí prístupy do špeciálnej sekcie na zaznamenávanie prijatých platieb a tlač pokladničných dokladov.

  • neviete ako na to? zabezpečíme komplexne registráciu na daňovom úrade


Po 1.4.2015 budete v tejto sekcii VRP evidovať každú prijatú platbu od zákazníka a tlačiť príjmový pokladničný doklad.

  • bojíte sa , že zle kliknete, alebo sa nebudete vedieť orientovať? Zaučíme vás pre prácu s virtuálnou registračnou pokladnicou - ako sa na nej orientovať, ako evidovať tržby, ako tlačiť potrebné doklady atď.

Výhody virtuálnej registračnej pokladne

  1. Nepotrebujete špeciálne zariadenia
  2. Nepotrebujete špeciálny softvér
  3. Nepotrebujete servisnú organizáciu

!!! AKCIA !!!

Ponúkame vám zaškolenie do virtuálnej registračnej pokladne už od 15,- EUR ! Napíšte,alebo zavolajte nám

kontakt

Absolutio, s.r.o.
kancelária : Severná 14
03601 Martin

+421 903 92 43 84
info(zavináč)absolutio.sk